Anketa: Líbíme se novým studentům?

z prvních ročníků vyššího gymnázia, nižšího gymnázia a francouzské sekce  jsme položili několik otázek:

 

1) Jak se vám líbí třídní kolektiv?
a) Líbí
b) Nevím
c) Nelíbí
2) Těšili jste se na 1. školní den na SGO?
a) VelmiLidem
b) Ani ne
c) Byl(a) jsem vyděšen(a) k smrti
3) Jste spokojeni s počtem otevřených tříd ve vašem ročníku?
a) Ano, je jich akorát
b) Ne, je jich málo
c) Ne, je jich až moc
4) Cítíte se v prostředí školy dobře?
a) Ano
b) Ne
c) Nezáleží mi na tom
5) Jak se k Vám chovají starší studenti?
a) Mile
b) Zatím jsme nenavázali kontakt
c) Často jsem terčem posměchu
6) Byl pro vás přechod na SGO těžký?
a) Ano
b) Ne
7) Jaký máte názor na stravování?
a) Vaří tu lépe než na předešlé škole
b) Na předešlé škole to bylo lepší
c) Je to srovnatelné s předešlou školou
8) Doporučili byste studium na SGO vašim mladším kamarádům?
a) Ano
b) Ne

 

Zjistili jsme, že nezávisle na věku dotázaných studentů se valné většině na gymnáziu třídní kolektiv líbí, ale i přesto jenom na vyšším gymnáziu zůstalo políčko nelíbí nedotčeno. Na nižším gymnáziu se občas objevil i názor, že jim společnost, se kterou stráví zbytek střední, nepřipadá úplně vyhovující. Co se týče prvního školního dne, tak jsme se moc nemuseli bát, že by strachy nespali. Navíc se v naší anketě ukazuje, že nové prostředí indukuje pozitivní přístup k prvnímu školnímu dnu.

Podle nařízení kraje se změnil počet otevřených tříd. Největší počet se otevřel pro vyšší gymnázium, a to tři třídy. Francouzi a studenti nižšího gymnázia potom dostali příležitostí poskromnu, a to po jedné třídě. Není tedy překvapením, že se na vyšším gymnáziu najdou jedinci, kterým tři třídy připadají hodně, a u “francouzů” a primánů je jedna třída prý málo. Ovšem zde se mohl objevit nápor strany rodičů na studenty v primě. Ukázalo se, že i přes jednu otevřenou třídu pro nižší gymnázium se některým lidem může zdát i tato pouhá jedna třída hodně. Znamená to snad, že by se podle jejich názoru mělo nižší gymnázium úplně zavřít, aby zde nemuseli vůbec studovat? Tak doufejme, že volba gymnázia vzešla z jejich hlavy a ne z hlav jejich rodičů a že se jim u nás bude líbit. Také starší žáci se přizpůsobují novému prostředí lépe, jelikož u primánů rozdíl v počtu mezi negativní a pozitivní odpovědí na to, jestli se cítí dobře, byl mnohem menší než u prváků a “francouzů”.

Hehe… Ano jsme (my starší studenti) prý na nové lidi hodní. I když přijít do kontaktu s lidmi z Pasteurovy budovy není pro studenty vyššího gymnázia zase tak obvyklé.

Je přechod na gymnázium pro dotázané lidi těžký? Ukazuje se, že velká část to bere mnohem lépe, než byste řekli, jelikož ani v jedné ze tří skupin nebyla odpověď „Ano“ zaznamenaná víckrát než „Ne“.

Kvůli sedmé otázce bychom měli poslat tento článek do kuchyně na Hejčíně. Obě skupiny na nižším gymnáziu přímo využily v hromadné volbě odpověď, že na předešlé škole se vařilo lépe, a možnost, že zde si lépe pochutnají, přešly bez povšimnutí… Naprosto bez povšimnutí. Ale na vyšším gymnáziu nám údajně chutná! Nebo je to aspoň srovnatelné.

Na závěr tedy přichází otázka, jestli nám prváci přitáhnou dalších generaci nadějných studentů na SGO? Odpověď: URČITĚ ANO!

Lucie Hegerová, 3. AF; Martin Vondrák, 4. B; Pavla Novotná, 6. A8; Barbora Nováková, 6. A8

Napsat komentář