Sbírka básní z matematiky

Úvodem

Nesnášíte počítání, či vám nejdou rovnice?

Neděste se, žáci milí, zvládnout se to dá lehce.

Kašlete na všechny vzorce, co do vás tak hustili.

Zkuste nezakládat ruce, vynaložit úsilí,

na pochopení těch jejich hrozně dlouhých příkladů.

Obejít se chvíli bez knih, dát prostor svým nápadům.

Vytvořte si své postupy

nebo si je odvoďte.

Zbavíte se tak potupy,

dobré známky získáte. (Pokračování textu…)

Celý článek

Psychologie v kostce, díl 1.

TEORIE ATRAKTIVITY – FYZICKÁ PŘITAŽLIVOST

Všichni  jsme  ve  věku,  kdy  s  někým  chodit,  „mít  kluka/holku/přítele/přítelkyni“  je  jedna  z  nejpodstatnějších  věcí  vůbec  (jelikož  se  jedná  o  studentský časopis,  nesmím  zapomenout  dodat „kromě učení“). Někteří z nás (většinou ti s lépe vyvinutou empatií a sociálními schopnostmi) s tím  nemají  žádné  problémy.  Bavit se s  lidmi  a  flirtovat  je stejně snadné  jako  dýchání.  Ostatní  jsou  neobratnější, a proto budou jejich způsoby vyjadřování náklonnosti jiné, méně patrné.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Mnoho lidí vystuduje školu…
Mnoho lidí získá titul…
Ale někteří dosáhnou ještě výše.
Na světově uznávaný diplom o tom,
že jsi mimořádnou osobností:
Mezinárodní cenu vévody z Edinbourghu
A můžeš ji mít i ty.
Chodíš do kroužků? Sportuješ?
Tak proč toho nevyužít?
Naučíš se nové dovednosti, potkáš zajímavé vrstevníky.
A třeba pojedeš do světa na dobrodružnou expedici!
A staneš se mimořádnou osobností!
www.pomozmedetem.cz

(Pokračování textu…)

Celý článek

Koprovka, Saturnin a matematika

Po nekonečně dlouhém pobytu mezi plnými regály naší nevelké venkovské knihovny, jsem konečně nalezla knihu s karikaturou na obale tak výrazně pochybnou, že upoutala veškerou mou pozornost a já nemohla odolat pokušení nepůjčit si ji. S užaslým výrazem hodným praotce Čecha při pohledu na zem „medem a mlékem oplývající“ jsem šla k výpůjčnímu pultíku.

(Pokračování textu…)

Celý článek