PSYCHOLOGIE V KOSTCE DÍL 2.

TEORIE ATRAKTIVITY – ZMĚNY OKOLNOSTÍ

V minulém dílu jsme rozebírali fyzickou atraktivitu, tedy jakým způsobem si vybíráme partnera pouze na základě vnějších atributů, vzhledu. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak se tyto podmínky mohou rapidně změnit, pokud nastanou jisté (kolikrát neočekávané) okolnosti, a nastíníme pár zajímavých sociologických úkazů, které se daly pozorovat v historii. (Pokračování textu…)

Celý článek

Pumpa života

sonda8V průběhu celé středoškolské biologie vám bude profesory vtloukána do hlavy důležitost biomembrán. Hned v prvních hodinách biologie, kdy se definuje život a jeho podmínky, je zmíněn význam těchto struktur z hlediska integrity buňky a v průběhu dalšího studia se membrány zmiňují při popisu všelijakých složitých procesů.

    Asi jste si kreslili obrázek, na kterém toho v membráně spoustu plave (ano, membrána je opravdu tekutá struktura), a popisovali si, že každá z těch zabudovaných částic má svůj důležitý význam. Byly zde obsaženy různé bílkovinné přenašeče a mezi nimi i iontové pumpy. Pumpy jsou bílkoviny, které vykonávají práci přenosem nějakých částic přes membránu a je jasné, že pro tuto činnost musíme dodat energii, a proto se tyto děje označují jako aktivní transport. A tím, že přes membránu přenášejí vždy určité vybrané částice, se činností pump zvětšuje rozdíl v koncentracích těchto částic na jedné a na druhé straně membrány.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Interview: Jak se žije v Jordánsku

Rozhovor s rodilým Jordáncem Muhammadem ar-Rawášdou

Uprchlíci. Islám. Teroristé. Arabové. Alláh. Blízký východ. Tato slova se nám do úst a uší dostávají čím dál častěji. Někdy se skoro zdá, jako by v televizi o ničem jiném nemluvili. Ale mám z toho zvláštní pocit. Jakýsi „efekt akvária“. Koukáme na ně z dálky. Mluvíme o nich. Ale mluvíme i s nimi? Jistě, sem tam se v televize objeví půl věty. Ale co si o tom vlastně myslí? Jak žijí?

Muhammadu ar-Rawášdovi je 21 let a pochází z Jordánska. Jeho rodnou řečí je arabština, byl vychován jako muslim. V současnosti studuje medicínu na univerzitě v Číně. Působí velmi přátelsky, tolik zdvořilých a milých slov na Čecha působí až nepřirozeně. Ale mluvil jsem už s více muslimy a platilo to zatím pro všechny.  Rozhovor jsme s Muhammadem vedli v chatu na Skypu, anglicky. Pro přehlednost svá slova označuji kurzívou. Dále v článku najdete plnou verzi rozhovoru, v originále i přeloženou.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Daň za placentu: roztroušená skleróza či schizofrenie?!

Schizofrenie
Schizofrenie

V průběhu evoluce lidského druhu se nám do genomu dostalo několik virů a trvale se v něm zabydlelo, takže je dnes nosíme v sobě i my. Jedná se o viry, které se v rámci svého rozmnožovacího cyklu musí začlenit do DNA hostitelské buňky, tedy tzv. retroviry. Tohle postihlo také tkáň zárodečného epitelu dávného jedince, která produkovala pohlavní buňky, nebo byly retrovirem napadeny rovnou pohlavní buňky samotné, které tím byly „obohaceny“ o retrovirovou infekci, která se přenesla na potomky – u těch už se mohl retrovirus nacházet v každé buňce. Retrovirus se tak začal chovat podobně jako lidský gen – byl součástí všech buněk těla, mohl se v nich jistým způsobem projevovat a dědil se z generace na generaci.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Studentské bádání

Díl 3. „Veronika Górová přenesla svůj kuchařský um do prostředí laboratoří analytické chemie – a na co přišla?“

Pohanka
Pohanka

Máme tu po malé pauze další díl našeho seriálu, který si klade za cíl přiblížit studentské vědecké práce na naší škole. Nyní se zaměříme na projekt Veroniky Górové (8. A8), která se zabývala pohankou, což je nejenom její oblíbená potravina, ale na chvilku se stala i předmětem jejího vědeckého bádání.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Esej na téma: Hlíva ústřičná (pleurotus ostreatus)

Hlíva
Hlíva

Rakovina je onemocnění podivné a nelítostné, mající původ v poškození DNA buněk, které se poté nekontrolovatelně dělí, aniž by je stihla apoptóza, vytváří si pomocí angiogeneze své zásobení krví, a když se jim nezamezí v další progresi, tak třeba i metastazují na jiná místa v našem těle. Takto se může rakovina agresivně rozvíjet jako nějaká houba. Když má k tomu ale dobré podmínky! Houba? Není tu nějaká podobnost? A o jakých podmínkách je zde řeč? Zkusme se zamyslet nad souvislostí rakoviny s houbou.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Quo vadis, baterie?

EcocheeseMožná jste postřehli, že dole při vstupu do hlavní budovy bývá taková zelená krabice na použité baterie. A možná se i ptáte, proč je důležité speciálně nakládat s použitými bateriemi? Jak mohou být, jestli vůbec, nebezpečné pro životní prostředí? A jaká je další cesta – jak těch vypotřebovaných baterií, tak i budoucích typů nových baterií, které možná jako ovoce vědy přijdou? Zeptejme se tedy: Kam kráčíš, baterie?

(Pokračování textu…)

Celý článek