Cyklus Osobnosti české vědy: Václav Pačes

prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c.

Václav Pačes [2]
Václav Pačes [2]

V souvislosti s cyklem přednášek význačných osobností v Pevnosti poznání se S-Tisk rozhodl přiblížit vám postupně jednotlivé hosty, kteří za námi přijedou. Minulý školní rok nás navštívila profesorka Helena Illnerová, jejíž přednáška podnítila vznik letošního přednáškového cyklu v podobném duchu. A právě tento měsíc, 4. 11. 2015 v 10 h., jako první osobnost tohoto roku přednášel profesor Václav Pačes. Zde vám o něm přinášíme několik informací. Zde i odkaz na záznam z přednášky!

(Pokračování textu…)

Celý článek

ENERGIE PRO BUŇKU

Díl 2. „Vetřelé alfaproteobakterie“

Hned v prvních hodinách s tématem buněčné a molekulární biologie se dovídáme, že se adenozintrifosfát (ATP) tvoří v mitochondriích. Ano, ty jsou bezesporu jeho hlavním zdrojem. Co je to tedy ta mitochondrie? Jedná se o buněčnou organelu měřící přibližně 0,5–20 µm na délku a 0,1–5 µm na šířku, která vykazuje výraznou plasticitu a mobilitu, má tedy schopnost nabývat rozličných tvarů, např. protáhlý, kulový, tyčinkový nebo zahnutý, a může se v buňce aktivně pohybovat, typicky podél mikrotubulů (tj. část „buněčné kostry“). Množství mitochondrií v buňce je proměnlivé, zároveň závisí na požadavcích buňky. Je pochopitelné, že např. svalová tkáň nebo mozek budou potřebovat pro svou práci mnoho energie a mají tedy i více mitochondrií oproti tkáním, které nevykazují tak vysokou míru aktivity. Průměrně však mitochondrie zabírají asi 25 % objemu buňky a jejich počet je v řádu tisíců. Proto je důležité si za školními zjednodušenými nákresy, ze kterých není velké množství mitochondrií patrné, představovat skutečnou podobu buňky, nebo můžete dojít ke zkresleným představám.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Přednáškový cyklus v Pevnosti poznání je tady!

Obrázek 1 Pevnost poznání – interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého
Pevnost poznání – interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého

S potěšením Vám tímto oznamujeme, že se nám podařilo navázat spolupráci s interaktivním muzeem vědy Univerzity Palackého – Pevností poznání a vznikl tak projekt určený primárně studentům Slovanského gymnázia, a řekneme Vám, že se máte opravdu na co těšit!

(Pokračování textu…)

Celý článek

Kvantová biologie?!

Díl 2. „Vytunelované mutace“

 

Pojem „mutace“ máte nejspíš spojený s rakovinným bujením. Obecně řečeno, jedná se o změny ve struktuře DNA (její nukleotidové sekvenci) vyvolané různým způsobem, např. působením mutagenní chemikálie, chybami v replikaci DNA, fyzikálními podněty jako je UV nebo Röntgenovo záření aj. Existuje mnoho druhů mutací a dle jejich charakteru a místa, kde se nachází, mohou mít různý dopad na buňku, jejíž DNA danou mutaci obsahuje. Někdy je taková změna v „kódu života“ neslučitelná s další existencí organismu, často však nemá žádný patrný vliv, nebo dokonce může buňka z jisté mutace těžit a získat tak evoluční výhodu, kterou předá další generaci. Tohle by bylo téma, kterému by nestačilo věnovat pouhý jeden článek, podívejme se tedy pouze na jeho určitou oblast. S rozvojem kvantové fyziky přišla na svět podivná myšlenka (jak jinak, že?), a to jest, že by taková mutace mohla být způsobena protunelováním protonu z jedné dusíkaté báze vodíkového můstku na bázi protější*. Není to úchvatná představa?

(Pokračování textu…)

Celý článek

Tam dole je hodně místa

aneb Exkurze do nano-světa

Fulleren C60 – jedna z alotropických modifikací uhlíku o rozměru 0,7 nm [1]
Fulleren C60 – jedna z alotropických modifikací uhlíku o rozměru 0,7 nm [1]

Máme pro vás výjimečnou nabídku – navštivte s námi svět nano-rozměrů. Bohužel se nejedná o plavbu lidským tělem na speciální lodi, jako můžeme vidět ve filmu Fantastická cesta, nýbrž o jedinečnou možnost poznat bizarní kvantové jevy a mnoho úžasných materiálů, takže o nic méně zajímavé! Připravili jsme pro nadšené studenty 🙂 ve spolupráci s Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) den věnovaný nanotechnologiím, kdy se během dopoledne dozvíte mnohem více z této dynamicky se rozvíjející oblasti plné nových objevů a úžasných aplikací.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Spánek = úklidový režim mozku

Spánek = úklidový režim mozku (ilustrace)

Každému je jasné, že spánkem si „pročistíme hlavu“. Poslední výzkumy potvrdily, že je tomu tak nejenom po stránce psychické, ale i fyzické. V našem těle má úklid na starosti mimo jiné také lymfatický (tzn. mízní) systém, který odvádí odpadní látky z mezibuněčného prostoru do krve, ze které mohou být definitivně odstraněny filtrací v ledvinách a nakonec vyloučeny z těla ven močí. (Pokračování textu…)

Celý článek

Kvantová biologie?!

Magické formule odvozené od základového slova „quantum“ jsou bezesporu klíčem k získání grantu na vlastní výzkum stejně jako předpona „nano-“, „cancer“ nebo také „renewable energy“. Možná, že už Vám to „leze na nervy“, když občas kolem sebe můžete slyšet kvantové hlášky pseudo-vědců a léčitelů nabízejících vyšetření na kvantových přístrojích, provádějících terapii kvantovým unášením nebo slibujících uzdravení kvantovou homeopatií – ani bych se Vašemu rozčarování nedivil a mám pro Vás pochopení. Bezpochyby se jedná o metody s vysokou kvantovou výtěžností* v tunelování** peněz, ale to nechme stranou. (Pokračování textu…)

Celý článek

ENERGIE PRO BUŇKU

Díl 1. „Úvod do energetického metabolismus buňky – Záhadné ATP“

V tomto seriálu se budeme věnovat tomu, co pohání naše životy. Nebudeme nijak výrazně filosofovat nad našimi hodnotami a významem bytí, spíš se budeme pohybovat na úrovni buňky. To je mi poněkud milejší, bez urážky, přeci jen i zde člověk dokáže najít odpověď na své velké otázky – znáte to připodobnění makrokosmu a mikrokosmu, ne? Pak už záleží jenom na nás, kam se podíváme. (Pokračování textu…)

Celý článek