PSYCHOLOGIE V KOSTCE DÍL 2.

TEORIE ATRAKTIVITY – ZMĚNY OKOLNOSTÍ

V minulém dílu jsme rozebírali fyzickou atraktivitu, tedy jakým způsobem si vybíráme partnera pouze na základě vnějších atributů, vzhledu. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak se tyto podmínky mohou rapidně změnit, pokud nastanou jisté (kolikrát neočekávané) okolnosti, a nastíníme pár zajímavých sociologických úkazů, které se daly pozorovat v historii. (Pokračování textu…)

Celý článek

Otevři oči

Zasmála se. Protáhla se jako kočka a zpod halenky jí vykoukla zářivě bílá kůže. Ve svitu měsíce, jehož paprsky pronikaly skrze záclony, vypadala až přízračně. „To je neskutečný. Tři hodiny ráno a ty jsi furt vzhůru. Vaříš? Naposledy mi hodně chutnalo.“ Znovu se zasmála, ale její smích zněl zvláštně. Sípavě. Křečovitě. „No tak, zlato. Pojď za mnou.“ Natáhla k němu ruku. „Vyspíme se.“ Paže se zkroutila v křeči. „No tak ‐ večeře byla dobrá. Vypnul jsi sporák?“ Paže klesla zpět na matračku. Její oči potemněly. Tvář ztuhla a ona naposledy vydechla. „Já vím, že ne.“ (Pokračování textu…)

Celý článek

Hluboký nádech, dlouhý výdech. A znova.

Hluboký nádech, dlouhý výdech. A znova.

Snažím se uklidnit, zatímco si prohlížím své „soupeře“. Nikdo na sobě nedává nic znát. Ale za kamennými a sebevědomými výrazy jejich tváří se ukrývá pěkná dávka nervozity. Všichni přešlapujeme ve třídě a zvědavě jeden druhého okukujeme. Přece jenom, každý z nás by tomu druhému mohl být příští rok spolužákem. (Pokračování textu…)

Celý článek

Sbírka básní z matematiky

Úvodem

Nesnášíte počítání, či vám nejdou rovnice?

Neděste se, žáci milí, zvládnout se to dá lehce.

Kašlete na všechny vzorce, co do vás tak hustili.

Zkuste nezakládat ruce, vynaložit úsilí,

na pochopení těch jejich hrozně dlouhých příkladů.

Obejít se chvíli bez knih, dát prostor svým nápadům.

Vytvořte si své postupy

nebo si je odvoďte.

Zbavíte se tak potupy,

dobré známky získáte. (Pokračování textu…)

Celý článek

Psychologie v kostce, díl 1.

TEORIE ATRAKTIVITY – FYZICKÁ PŘITAŽLIVOST

Všichni  jsme  ve  věku,  kdy  s  někým  chodit,  „mít  kluka/holku/přítele/přítelkyni“  je  jedna  z  nejpodstatnějších  věcí  vůbec  (jelikož  se  jedná  o  studentský časopis,  nesmím  zapomenout  dodat „kromě učení“). Někteří z nás (většinou ti s lépe vyvinutou empatií a sociálními schopnostmi) s tím  nemají  žádné  problémy.  Bavit se s  lidmi  a  flirtovat  je stejně snadné  jako  dýchání.  Ostatní  jsou  neobratnější, a proto budou jejich způsoby vyjadřování náklonnosti jiné, méně patrné.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Mnoho lidí vystuduje školu…
Mnoho lidí získá titul…
Ale někteří dosáhnou ještě výše.
Na světově uznávaný diplom o tom,
že jsi mimořádnou osobností:
Mezinárodní cenu vévody z Edinbourghu
A můžeš ji mít i ty.
Chodíš do kroužků? Sportuješ?
Tak proč toho nevyužít?
Naučíš se nové dovednosti, potkáš zajímavé vrstevníky.
A třeba pojedeš do světa na dobrodružnou expedici!
A staneš se mimořádnou osobností!
www.pomozmedetem.cz

(Pokračování textu…)

Celý článek

Koprovka, Saturnin a matematika

Po nekonečně dlouhém pobytu mezi plnými regály naší nevelké venkovské knihovny, jsem konečně nalezla knihu s karikaturou na obale tak výrazně pochybnou, že upoutala veškerou mou pozornost a já nemohla odolat pokušení nepůjčit si ji. S užaslým výrazem hodným praotce Čecha při pohledu na zem „medem a mlékem oplývající“ jsem šla k výpůjčnímu pultíku.

(Pokračování textu…)

Celý článek