Cyklus Osobnosti české vědy: Václav Pačes

prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c.

Václav Pačes [2]
Václav Pačes [2]

V souvislosti s cyklem přednášek význačných osobností v Pevnosti poznání se S-Tisk rozhodl přiblížit vám postupně jednotlivé hosty, kteří za námi přijedou. Minulý školní rok nás navštívila profesorka Helena Illnerová, jejíž přednáška podnítila vznik letošního přednáškového cyklu v podobném duchu. A právě tento měsíc, 4. 11. 2015 v 10 h., jako první osobnost tohoto roku přednášel profesor Václav Pačes. Zde vám o něm přinášíme několik informací. Zde i odkaz na záznam z přednášky!

Václav Pačes, významný český biochemik, se narodil 2. 2. 1942 v Praze. Ve svém dětství se věnoval skautingu. V roce 1965 vystudoval Karlovu univerzitu a nastoupil na doktorské studium do vědecky proslaveného Ústavu organické chemie a biochemie Československé akademie věd (ČSAV), kde práci v laboratoři věnoval prakticky všechen svůj volný čas. V roce 1968 jej silně zasáhla okupace, a tak odjel na dva roky studovat do zahraničí. V průběhu svých zahraničních studií se věnoval výzkumu bakteriálních virů – bakteriofágů v USA a rostlinných hormonů cytokininů v Kanadě. Jeho vědecký tým jako druhý na světe po Fredericku Sangerovi v roce 1985 osekvenoval (= přečetl) kompletní genom, jednalo se o fága PZA. V roce 1988 Václav Pačes vedl také praktický kurz DNA sekvenování na Sevillské univerzitě ve Španělsku a v dalším roce se podílel na výzkumném projektu v Ústavu aplikované biochemie v Japonsku. Mezi lety 1993–1997 a v roce 2004 byl přednášejícím a lektorem na kurzech DNA sekvenování a mikroinjekce pořádaných Federací evropských biochemických společností každoročně v Praze. Je zakládajícím členem Učené společnosti z roku 1994. Přednášel v Olomouci k poctě J. L. Fischera v roce 1998. V letech 2005–2009 předsedal Akademii věd, kterou považuje za naši nejlepší vědeckou instituci. Je členem Evropské organizace pro molekulární biologii, Evropské akademie věd a umění, Evropské akademie věd a je součástí redakčních rad několika vědeckých časopisů a předsedou České společnosti pro biochemii a molekulární biologii. Václav Pačes je považován za zakladatele genomiky v Česku, je spoluautorem prvního českého syntetického genu – ten měl sloužit pro výzkum nervových přenašečů. V této oblasti nadále působí, cílem genomiky je čtení kompletní dědičné informace a její následná analýza. Obdržel hned několik významných cen a medailí.  Stejně jako mnoho jiných zkušených vědců také on zastává názor, že tolik toužené aplikace poznatků vznikají hlavně z pořádného základního výzkumu. Působí ve vědeckých radách Karlovy univerzity a Vysoké školy chemicko-technologické. Publikoval přes stovku původních vědeckých prací a podílel se na tvorbě pěti knih. V posledních letech se aktivně zapojuje do dění okolo energetiky České republiky a popularizuje přírodní vědy. Mezi jeho zájmy patří mimo vědu také kulturní památky, sport, vaření a psaní.

 

Životní události Václava Pačese – životopis ve zkratce
2. 2. 1942 Narozen v Praze
1985 Jeho vědeckou skupinou byla kompletně přečtena genetická informace bakteriálního viru – fág PZA

2. úplná sekvence genomu na celém světě!

1989 Státní cena za vědu
1994–1997 Místopředseda Akademie věd ČR
1998 Přednáška k poctě J. L. Fischera s názvem „Genomika: krok do 21. století“
1999–2005 Ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR
2005–2009 Předseda AV ČR
2007 Státní medaile za zásluhy v oblasti vědy
2012 Čestný doktorát z VŠCHT (dr. h. c. = doctor honoris causa)
2013–2014 Místopředseda dozorčí rady ČEZ
2014 až současnost Předseda dozorčí rady ČEZ

ZÁZNAM Z PŘEDNÁŠKY: 

http://www.polymedia.cz/recordings/q86g-J3vf-Voxx/

Připravil,

Tomáš Heger, 4. B

 

Reference:

[1] Pačes Václav. Učená společnost České republiky [online]. 2010 [cit. 2015-10-18]. Dostupné z: http://www.learned.cz/cz/clenove-ucene-spolecnosti/radni-clenove-ucene-spolecnosti/paces-vaclav.html

[2] Poradní komise: prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. VĚDA NÁS BAVÍ: Interaktivní a zábavné kroužky pro děti [online]. 2015 [cit. 2015-10-18]. Dostupné z: http://www.vedanasbavi.cz/poradni-komise.php

Napsat komentář