Koprovka, Saturnin a matematika

Po nekonečně dlouhém pobytu mezi plnými regály naší nevelké venkovské knihovny, jsem konečně nalezla knihu s karikaturou na obale tak výrazně pochybnou, že upoutala veškerou mou pozornost a já nemohla odolat pokušení nepůjčit si ji. S užaslým výrazem hodným praotce Čecha při pohledu na zem „medem a mlékem oplývající“ jsem šla k výpůjčnímu pultíku.

Jakmile jsem knihovníkovi podala vybranou knihu, jeho široký úsměv se postupně změnil v křečovitý, brzkou smrt nasvědčující škleb. Začala jsem pochybovat o jeho zdraví a opatrně jsem se optala, zda-li je vše v pořádku. Odpověděl mi prohloubením svého mučednického výrazu. Z příběhu, který mi později vyprávěl, jsem pochopila, že jeho nesmírné zděšení způsobila zlověstná karikatura muže házejícího koblihy. Mužem na knize byl sám Saturnin Zdeňka Jirotky.

Knihovníkovo utrpení započalo jednoho zářijového rána, za let ještě studentských. Tichou třídou koloval papír s povinnou četbou, kde se každý měl k jednomu dílu zapsat, ale když se dostal k němu, zbylo tam pouze jedno – Saturnin. A tak milý knihovník četl a četl… Avšak s nelibostí. K dočtení všech dvaceti šesti kapitol ho doháněl jen strach z korpulentní a mírně vousaté profesorky českého jazyka, která svým vzezřením budila dojem divoké Amazonky.

Loudala jsem se domů tmavým podvečerem a přemítala o knihovníkově příběhu. Byla jsem natolik rozrušená a zvědavá, že jsem okamžitě po příchodu domů vzala knihu do rukou a četla. Dnes s jistotou nemohu souhlasit s názorem knihovníka. Já si Saturnina úplně zamilovala a přála bych si člověka jemu podobného potkat. Vím však, že takové setkání by mohlo být zdraví nebezpečné, a proto bych ho sledovala pouze ze vzdálenosti, při které by mi nehrozilo bombardování koblihami. Vím také, že knihovník by byl opačného názoru a potkat by ho rozhodně nechtěl.

Tímto chci říci jediné. Existují lidé milující Saturnina. Existují i takoví, co ho nenávidí. To vede k jednoduchému vysvětlení neobvyklého názvu mého článku. Koprovku, Saturnina i matematiku musíte buď milovat, nebo nenávidět a nikdy obojí dohromady. Vždycky jen buď, anebo.

Františka Sandroni, 1. A

Napsat komentář