Pumpa života

sonda8V průběhu celé středoškolské biologie vám bude profesory vtloukána do hlavy důležitost biomembrán. Hned v prvních hodinách biologie, kdy se definuje život a jeho podmínky, je zmíněn význam těchto struktur z hlediska integrity buňky a v průběhu dalšího studia se membrány zmiňují při popisu všelijakých složitých procesů.

    Asi jste si kreslili obrázek, na kterém toho v membráně spoustu plave (ano, membrána je opravdu tekutá struktura), a popisovali si, že každá z těch zabudovaných částic má svůj důležitý význam. Byly zde obsaženy různé bílkovinné přenašeče a mezi nimi i iontové pumpy. Pumpy jsou bílkoviny, které vykonávají práci přenosem nějakých částic přes membránu a je jasné, že pro tuto činnost musíme dodat energii, a proto se tyto děje označují jako aktivní transport. A tím, že přes membránu přenášejí vždy určité vybrané částice, se činností pump zvětšuje rozdíl v koncentracích těchto částic na jedné a na druhé straně membrány.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Interview: Jak se žije v Jordánsku

Rozhovor s rodilým Jordáncem Muhammadem ar-Rawášdou

Uprchlíci. Islám. Teroristé. Arabové. Alláh. Blízký východ. Tato slova se nám do úst a uší dostávají čím dál častěji. Někdy se skoro zdá, jako by v televizi o ničem jiném nemluvili. Ale mám z toho zvláštní pocit. Jakýsi „efekt akvária“. Koukáme na ně z dálky. Mluvíme o nich. Ale mluvíme i s nimi? Jistě, sem tam se v televize objeví půl věty. Ale co si o tom vlastně myslí? Jak žijí?

Muhammadu ar-Rawášdovi je 21 let a pochází z Jordánska. Jeho rodnou řečí je arabština, byl vychován jako muslim. V současnosti studuje medicínu na univerzitě v Číně. Působí velmi přátelsky, tolik zdvořilých a milých slov na Čecha působí až nepřirozeně. Ale mluvil jsem už s více muslimy a platilo to zatím pro všechny.  Rozhovor jsme s Muhammadem vedli v chatu na Skypu, anglicky. Pro přehlednost svá slova označuji kurzívou. Dále v článku najdete plnou verzi rozhovoru, v originále i přeloženou.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Sbírka básní z matematiky

Úvodem

Nesnášíte počítání, či vám nejdou rovnice?

Neděste se, žáci milí, zvládnout se to dá lehce.

Kašlete na všechny vzorce, co do vás tak hustili.

Zkuste nezakládat ruce, vynaložit úsilí,

na pochopení těch jejich hrozně dlouhých příkladů.

Obejít se chvíli bez knih, dát prostor svým nápadům.

Vytvořte si své postupy

nebo si je odvoďte.

Zbavíte se tak potupy,

dobré známky získáte. (Pokračování textu…)

Celý článek

Psychologie v kostce, díl 1.

TEORIE ATRAKTIVITY – FYZICKÁ PŘITAŽLIVOST

Všichni  jsme  ve  věku,  kdy  s  někým  chodit,  „mít  kluka/holku/přítele/přítelkyni“  je  jedna  z  nejpodstatnějších  věcí  vůbec  (jelikož  se  jedná  o  studentský časopis,  nesmím  zapomenout  dodat „kromě učení“). Někteří z nás (většinou ti s lépe vyvinutou empatií a sociálními schopnostmi) s tím  nemají  žádné  problémy.  Bavit se s  lidmi  a  flirtovat  je stejně snadné  jako  dýchání.  Ostatní  jsou  neobratnější, a proto budou jejich způsoby vyjadřování náklonnosti jiné, méně patrné.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Mnoho lidí vystuduje školu…
Mnoho lidí získá titul…
Ale někteří dosáhnou ještě výše.
Na světově uznávaný diplom o tom,
že jsi mimořádnou osobností:
Mezinárodní cenu vévody z Edinbourghu
A můžeš ji mít i ty.
Chodíš do kroužků? Sportuješ?
Tak proč toho nevyužít?
Naučíš se nové dovednosti, potkáš zajímavé vrstevníky.
A třeba pojedeš do světa na dobrodružnou expedici!
A staneš se mimořádnou osobností!
www.pomozmedetem.cz

(Pokračování textu…)

Celý článek

Koprovka, Saturnin a matematika

Po nekonečně dlouhém pobytu mezi plnými regály naší nevelké venkovské knihovny, jsem konečně nalezla knihu s karikaturou na obale tak výrazně pochybnou, že upoutala veškerou mou pozornost a já nemohla odolat pokušení nepůjčit si ji. S užaslým výrazem hodným praotce Čecha při pohledu na zem „medem a mlékem oplývající“ jsem šla k výpůjčnímu pultíku.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Daň za placentu: roztroušená skleróza či schizofrenie?!

Schizofrenie
Schizofrenie

V průběhu evoluce lidského druhu se nám do genomu dostalo několik virů a trvale se v něm zabydlelo, takže je dnes nosíme v sobě i my. Jedná se o viry, které se v rámci svého rozmnožovacího cyklu musí začlenit do DNA hostitelské buňky, tedy tzv. retroviry. Tohle postihlo také tkáň zárodečného epitelu dávného jedince, která produkovala pohlavní buňky, nebo byly retrovirem napadeny rovnou pohlavní buňky samotné, které tím byly „obohaceny“ o retrovirovou infekci, která se přenesla na potomky – u těch už se mohl retrovirus nacházet v každé buňce. Retrovirus se tak začal chovat podobně jako lidský gen – byl součástí všech buněk těla, mohl se v nich jistým způsobem projevovat a dědil se z generace na generaci.

(Pokračování textu…)

Celý článek