Přednáškový cyklus v Pevnosti poznání je tady!

Obrázek 1 Pevnost poznání – interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého
Pevnost poznání – interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého

S potěšením Vám tímto oznamujeme, že se nám podařilo navázat spolupráci s interaktivním muzeem vědy Univerzity Palackého – Pevností poznání a vznikl tak projekt určený primárně studentům Slovanského gymnázia, a řekneme Vám, že se máte opravdu na co těšit!

Pravidelně pro Vás budou pořádány přednášky zajímavých a významných osobností, které se budou konat v Laudonově sále v Pevnosti poznání. Uchopili jsme koncept návštěvy a přednášky profesorky Heleny Illnerové v minulém školním roce a rozhodli se, že by bylo úžasné vytvořit celý cyklus podobných výstupů zajímavých lidí z rozličných oborů, který by mohl obohatit studenty naší školy a poskytnout jim něco nad rámec běžné výuky. Na první takovou přednášku se můžete těšit již 4. 11. 2015! Nechte se překvapit, kdo před Vás předstoupí… V tomto školním roce se budou konat celkem čtyři přednášky a vše se bude zaznamenávat v rámci projektu EduArt, takže bude možné zhlédnout přednášku na videozáznamu i zpětně (viz poznámky dole). Naše redakce se pokusí oslovit osobnosti ze světa vědy, umění i sportu a máme již mnoho zajímavých kontaktů. Zároveň bychom rádi poděkovali Pevnosti poznání, tedy i Univerzitě Palackého za poskytnutí prostor, za podporu a spolupráci.

Pozn.:

Přednášku profesorky Heleny Illnerové s názvem „Osvícený“ spánek, don Quijote a skřivánci a sovy, která stála při vzniku této iniciativy, můžete zhlédnout zde:

http://polymedia.cz/recordings/Prof.%20Illnerova/

(nebo googlujte „EduArt SGO Illnerová“ a viz první odkaz)

Tomáš Heger, 4. B

Reference:

[obr.] Dotkněte se vědy na výjimečném místě. UNIVERZITA PALACKÉHO. Pevnost poznání [online]. 2015 [cit. 2015-10-02]. Dostupné z: http://www.pevnostpoznani.cz/

Napsat komentář