Psychologie v kostce, díl 1.

TEORIE ATRAKTIVITY – FYZICKÁ PŘITAŽLIVOST

Všichni  jsme  ve  věku,  kdy  s  někým  chodit,  „mít  kluka/holku/přítele/přítelkyni“  je  jedna  z  nejpodstatnějších  věcí  vůbec  (jelikož  se  jedná  o  studentský časopis,  nesmím  zapomenout  dodat „kromě učení“). Někteří z nás (většinou ti s lépe vyvinutou empatií a sociálními schopnostmi) s tím  nemají  žádné  problémy.  Bavit se s  lidmi  a  flirtovat  je stejně snadné  jako  dýchání.  Ostatní  jsou  neobratnější, a proto budou jejich způsoby vyjadřování náklonnosti jiné, méně patrné.

Vyznat se v tom všem může být, když budu eufemistická, složité. Věda a psychologické studie  ovšem odhalily některá fakta, která u atraktivity prostě platí za všech okolností. Můžeme je rozdělit  na mentální, fyzické a behaviorální znaky. Jelikož jsou všechny tyto tři kategorie poměrně obsáhlé,  budeme je probírat postupně. V tomto článku začneme s fyzickými znaky.

Je jasné (a pochopitelné), že ženám a mužům se budou líbit jiné věci, jiné atributy, proto naši  fyzickou kategorii ještě rozdělíme do podskupin.

Možná  nebude  překvapující  (a  nemyslím  to  ve  zlém),  že  muži  jsou  ohledně  romantického  partnera  méně  vybíraví  než  ženy.  Pokud  vše  velmi  zjednodušíme,  můžeme  říci,  že  muži  jsou  „naprogramováni“ k tomu, mít za život víc partnerek, a pokud by se nad tím příliš zamýšleli (nebo  minimálně stejně tak, jak to dělají ženy), lidstvo pravděpodobně vyhyne.

Jedna  ze studií  Americké  psychologické  asociace se  atraktivitou  zabývala  velmi  podrobně  a  podařilo se jí ověřit některé klasické mýty. Kupříkladu je pravdou, že muži preferují ženy s větším  poprsím nebo že hledají partnerky, které jsou mladší než oni sami.

Jiná studie zase přišla se zajímavým výpočtem. Ideální tvar ženského těla je, jak známo, tzv.  tvar  přesýpacích  hodin. Ovšem  jak má  taková figura  přesně  vypadat?  Podle  pracovníků  z World  Health  Organization má  být  pas  0,7krát  menší  než  boky.  Aby si  pánové  nepřipadali  opomíjení,  mohu je ujistit,  že stejný výpočet  existuje i pro ně. V tomto případě je to: pas 0,9krát menší než  boky.

Pokud se vám něco podobného nechce přeměřovat, máte stále šanci být shledáni atraktivními v  jiných  ohledech.  Například  pánové  mají  takovýchto šancí  poměrně  mnoho.  Pokud  mají  mužnou  symetrickou  tvář,  rozhodně  to  bude  hrát  v  jejich  prospěch.  Symetrie  značí  dobré  geny  a  pod  „mužností“ chápeme hranatější tvar čelisti, velkou bradu nebo poměrně výrazný nos. Široká ramena  jsou dalším důležitým aspektem a stejně tak i věk – ženy totiž preferují starší muže.

Že je těch bodů, které pánové musí splnit poměrně mnoho? No jistě, ženy jsou ohledně partnerů  mnohem vybíravější, a pokud se vám dosavadní výčet zdál dlouhý, tak zdaleka nekončíme. Krom  těchto jednoduše postřehnutelných znaků dbají totiž ženy i na to, jestli je daný muž atraktivní pro  ostatní,  jak  dobře  zapadá  do  jejich  stálé  skupiny  přátel  nebo  jestli  je  to  dobrý  materiál  na  dlouhodobý vztah.

Mimo  jiné  jsou  ovšem  ženy  také  podstatně  citlivější  na  smyslové  a  podvědomé  vnímání  a  velkou roli pro ně budou hrát i feromony, tedy zjednodušeně řečeno, jak jejich potenciální partner  voní.  Toto  je  pouze  podvědomá  akce.  Feromony  jsou  v  dnešním  světě  poměrně  těžko  postřehnutelné, protože náš typický pach překrýváme deodoranty a voňavkami, ale stále jsou dost  výrazné na to, aby nám předaly byť minimální zlomek informací o osobě, ze které pochází. Mohli  bychom tedy s určitou nadsázkou říct, že slavná „ženská intuice“ opravdu funguje.  U žen se totiž  na  rozhodnutí,  kdo  se  jim  líbí  nebo  zda  se  něco  jeví  jako  nebezpečné,  silně  podílí  právě  tyto  fyziologické procesy.

Na závěr považuji za vhodné dodat, že každý člověk má jiný vkus a navzdory tomu, že studie,  ze  kterých  jsem  čerpala,  jsou  známé  a  ověřené,  nemůžete se  na  ně spoléhat  ve  100  %  případů.  Každý  člověk je trochu jiný  a jeho preference se budou lišit  podle rodiny, ve které vyrůstá, přes  místo bydliště až po neočekávané okolnosti, kterými se ovšem budeme zabývat v příštím díle.

Nela Spurná, 6. B8

Reference:

Pro tento článek jsem čerpala především z vlastních vědomostí a poznámek, které jsem získala  z různých studií  a  výzkumů  jejichž  výsledky  a  závěry se  daly  nelézt  především  na webech  jako  Psychology  Today (pro  lepší  vysvětlení  fyziologických  procesů,  které  jsem  zde  krátce  nastínila  doporučuji  The  Science  of Attraction).  Dále  jsem  používala rozsáhlou škálu  vědeckých  článků  a  knih (např. The Psychology of Physical Attraction napsanou Viren Swami a Adrianem Furnhamem).

Napsat komentář