PSYCHOLOGIE V KOSTCE DÍL 2.

TEORIE ATRAKTIVITY – ZMĚNY OKOLNOSTÍ

V minulém dílu jsme rozebírali fyzickou atraktivitu, tedy jakým způsobem si vybíráme partnera pouze na základě vnějších atributů, vzhledu. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak se tyto podmínky mohou rapidně změnit, pokud nastanou jisté (kolikrát neočekávané) okolnosti, a nastíníme pár zajímavých sociologických úkazů, které se daly pozorovat v historii.

První zajímavostí je The Bridge Study. Skupina amerických sociologů se rozhodla ozkoušet, jak snadno lze ošálit mužský mozek. Test byl poměrně jednoduchý. Muži museli přejít buď po vysoko posazeném starém mostě, nebo nízkém bytelném můstku. Na druhé straně je čekala žena, která jim ukázala set obrázků. Muži je měli popsat a přidat k nim nějaký příběh, nakonec jim dala své číslo, aby ji mohli zkontaktovat, pokud by snad k testu měli nějaké doprovodné dotazy. Muži na vysokém mostě často vyprávěli příběhy, ve kterých se objevoval sex, a také častěji na číslo opravdu zavolali. Když byli nuceni přejít nebezpečně vyhlížející most, jejich hormony začaly pracovat a hodnoty testosteronu a adrenalinu se rapidně zvýšily. Díky tomu jejich mozek poté vnímal ženu na druhé straně jako velmi přitažlivou, neodolatelnou a kolikrát si i myslel, že dané pocity vznikly čistě díky ní. Z toho nám vyplývá, že nebezpečí tedy zvyšuje ženskou atraktivitu.

Pokud u pánů a jejich vnitřních pochodů ještě chvíli zůstaneme, můžeme se podívat na jinou zajímavou studii, tentokrát z Británie. Ta se zabývala něčím méně náročným – snažila se zjistit, jestli je pravda, že červená přijde mužům přitažlivější, než jiné barvy. (Ano, tuto studii jsem zmiňovala i v minulém článku.) Ukázali různým mužům dva téměř identické obrázky – na obou byla stejná dívka, ale jednou v modrém, podruhé v červeném tričku. Absolutní většina mužů řekla, že žena na „červené“ fotografii jim připadá zajímavější, energičtější a obecně hezčí než na „modrém“ obrázku.

Vraťme se teď zase na chvíli k ženám a jejich vysokým standardům, které jsme rovněž zmiňovali minule. Ženy jsou zvyklé mít poměrně jasnou představu, co se potenciálních partnerů týče. Jen málokterá by chtěla někoho, kdo není obecně považován za fyzicky atraktivního (byť vnímání krásy a atraktivity se může různit podle věku, oblasti a umístění na časové ose) nebo kdo by ji neuměl pořádně zabezpečit. Stejně tak přece musí být chytrý, vtipný, milý, gentleman, laskavý, dobře se oblékat, silný atd. Všechno tohle se ovšem může velice rychle změnit. Základ vysokých standardů a vybíravosti totiž spočívá právě v tom, že je z čeho (nebo spíš koho) vybírat. Pokud kupříkladu nastane válka a značná část mužské populace odejde bránit vlast a poté se navíc spousta z nich vůbec nevrátí, ženy automaticky své nároky sníží. Takovýto jev byl pravděpodobně nejvíce patrný v první polovině 20. století, tedy po obou světových válkách. Pokud není konkurence, je snadné být nejatraktivnější v okolí.

Další zajímavostí, která záleží na okolnostech a platí pro obě pohlaví, je síla blízkosti (The Power of Proximity). Často je možné ji pozorovat kupříkladu na univerzitních kolejích nebo na smíšené internátní škole. Velice jednoduše jde o to, že čím blíž určitým lidem jste, tím pravděpodobnější je, že s nimi navážete vztah. Tato teorie byla několikrát testována a platí, že se nejpravděpodobněji spřátelíte s lidmi ve vedlejším pokoji (pravděpodobnost je 41 %). Pravděpodobnost se bude postupně snižovat, takže u pokoje čtyři dveře od toho vašeho už je pouze 10% možnost, že s lidmi uvnitř navážete nějaké vztahy. Krom toho, čím častěji něco vídáme, tím víc tomu přivykneme a tím pěknější se nám to zdá. Pokud některé lidi potkáváte každý den, jen těžko si o nich budete myslet, že jsou opravdu oškliví.

Poslední zajímavou okolností, kterou ještě hodlám zmínit, je, jak rozdílně ženy a muži vnímají své přátele opačného pohlaví. Dámy, pokud máte kamaráda, kterého máte opravdu velmi rády, ale jste stále jen přátelé, možná máte naději. Ze studií vyplývá, že muži si často ke svým známým a kamarádkám vyvinou velmi silný vztah, který může „přerůst v něco víc“. Velmi jednoduše řečeno, čím lépe muž ženu zná a čím lepší jejich platonický vztah je, tím atraktivnější se žena v jeho očích stává a možnost romantického vztahu se zvyšuje.

Ženy na druhou stranu… s těmi je to vždycky složitější. Velmi snadno rozdělují muže do kolonek „přátelé“ a „boyfriend material“. Žena od začátku ví, jestli se jí muž líbí a byla by ochotná s ním začít romantický vztah. „Mít s ním něco víc.“ Pokud nejste ve správné kolonce, pánové, studie naznačují, že se do ní ani nikdy nedostanete. Nebo pokud byste tento odstavec chtěli opravdu zkrátit, stačí říci jen jedno slovo „friendzone“.

Nela Spurná, 6. B8

Reference:

Pro tento článek jsem čerpala především z vlastních vědomostí a poznámek, které jsem získala z různých studií a výzkumů, jejichž výsledky a závěry se daly nelézt především na webech jako Psychology Today.

 

Napsat komentář