Spánek = úklidový režim mozku

Spánek = úklidový režim mozku (ilustrace)

Každému je jasné, že spánkem si „pročistíme hlavu“. Poslední výzkumy potvrdily, že je tomu tak nejenom po stránce psychické, ale i fyzické. V našem těle má úklid na starosti mimo jiné také lymfatický (tzn. mízní) systém, který odvádí odpadní látky z mezibuněčného prostoru do krve, ze které mohou být definitivně odstraněny filtrací v ledvinách a nakonec vyloučeny z těla ven močí. Právě v roce 2015 se musejí přepisovat lékařské učebnice, protože byly objeveny lymfatické cesty vedoucí přímo do mozku, přestože se předtím mozek považoval za izolovaný od lymfatického systému [1]. Takový objev je poměrně nečekaný, protože si lidská ješitnost myslela, že zná lidské tělo po anatomické stránce dokonale.

To bylo jedno převratné zjištění opravdu hodné publikace v Nature, ale již předtím se opět nedlouho vědělo, že mozek využívá jedinečné strategie pro odstranění škodlivin z okolí mozkových buněk. V oblasti centrálního nervového systému (CNS) je zaručena cirkulace mozkomíšního moku, který udržuje v rovnováze zdejší prostředí a chrání struktury CNS. Tekutina mozkomíšního moku je pumpována podél vnějších stěn cév vedoucích do nitra mozku, čímž se může dostat k jednotlivým buňkám za účelem vyživování a odvádění zplodin jejich metabolismu.

Teď přijde ale to hlavní. K tomuto procesu tak, jak jsme si ho popsali, dochází nejvýznamněji v noci, protože během spánku se mozkové buňky lehce smrští, a umožní tak vstup mozkomíšního moku do mezibuněčného prostoru. Během dne, kdy je mozek velmi aktivní, hromadí odpadní produkty v okolí buněk a k jejich řádnému odplavení si najde čas až večer, kdy jeho aktivita poklesne.

Vezměme si konkrétní příklad takového amyloidu-beta, což je špatně složený protein, který se v mozku člověka běžně vytváří, avšak problém nastane tehdy, když nemůže být odstraněn a začne agregovat a vytvářet nerozpustné plakové struktury, jež jsou základem neurodegenerativní nemoci – Alzheimer-Fischerovy choroby. Bylo zjištěno, že právě během spánku se amyloid-beta odstraňuje mnohem výrazněji, než je tomu za dne. Zkrácení doby spánku a zhoršení jeho kvality může proto přispívat k rozvoji neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimer-Fischerova choroba. Budiž Vám tedy spánek svatý!

Poznámka:

Až někdo z Vás během hodiny usne a bude následně vzteklým profesorem probuzen, tak nezapomeňte konstatovat, že provádíte nanejvýš záslužnou činnost pro svůj mozek: čistíte amyloid-beta! 😉 (Neodvolávejte se však prosím na tento článek, děkujeme.)

Tomáš Heger, 4. B

Reference:

[1] Louveau A, Smirnov I, Keyes TJ, Eccles JD, Rouhani SJ, Peske JD, Derecki NC, Castle D, Mandell JW, Lee KS, Harris TH, Kipnis J. Structural and functional features of central nervous system lymphatic vessels. Nature. 2015 Jul 16;523(7560):337-41. doi: 10.1038/nature14432. Epub 2015 Jun 1. PubMed PMID: 26030524; PubMed Central PMCID: PMC4506234.

[2] ILIFF, Jeff. One more reason to get a good night’s sleep. In: TED: TEDMED [online]. 2014 [cit. 2015-08-27]. Dostupné z: https://www.ted.com/talks/jeff_iliff_one_more_reason_to_get_a_good_night_s_sleep.

Napsat komentář