Studentské bádání

Arabidopsis thaliana [obr.]
Arabidopsis thaliana [obr.]

INFORMACE KE STUDENTSKÝM VĚDECKÝM PROJEKTŮM

Zde pro vás uvádíme možnost účastnit se vědecké stáže v Olomouci pod projektem Akademie věd s názvem Otevřená věda:

„1.007 Protilátky proti rostlinným hormonům

Anotace:

Student bude seznámen se základními metodami purifikace polyklonálních protilátek a určení charakteristik protilátek proti rostlinným hormonům. Dále se bude podílet na vývoji imunoafinitní chromatografie založené na těchto protilátkách a seznámí se s metodami stanovení fytohormonů v rostlinném materiálu.

Lektor stáže:

Mgr. Jana Oklešťková, PhD.

Instituce:

Ústav experimentální botaniky

1.022 Vliv modrého světla na růstové reakce rostlin k hormonu, kyselině abscisové (ABA)

Anotace:

Jedná se o téma z oblasti fyziologie rostlin, které se zabývá otázkou jak rostlinný hormon, kyselina abscisová (ABA), reguluje růst rostlin. ABA se akumuluje v rostlinách především za stresových podmínek a tím redukuje růst. Reakce rostlin k ABA však nejsou jednoduché. Vyšší koncentrace ABA inhibují růst, kdežto nízké koncentrace (menší než 1uM) růst podporují. Růst rostlin je také významně regulován světlem, a to tak, že prodlužování je světlem inhibováno na úkor zvětšování listů. Mechanizmy působení světla na prodlužování rostlin jsou komplikované. Výzkumy v naší laboratoři ukazují, že růstové reakce rostlin k ABA může ovlivňovat vlnová délka světla, a to tím, že mění koncentraci ABA či citlivost pletiv k tomuto hormonu. Student/ka bude v laboratorních podmínkách pomocí fyziologických, genetických a farmakologických metod zjišťovat, jak ABA ovlivňuje růst rostlin a jak světlo tyto reakce mění. Vědecká skupina molekulární fyziologie, kde student/ka bude experimenty provádět, je součástí Laboratoře růstových regulátorů, která je společnou laboratoří Ústavu experimentální botaniky AV ČR a PřF UP v Olomouci.

Lektor stáže:

Doc., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

Instituce:

Ústav experimentální botaniky“ [1]

Připravil,

Tomáš Heger, 4. B

 

Reference:

[1] Stáže pro studenty: Středoškolská, Olomoucký kraj. Otevřená věda: Otevíráme přímou cestu ze škol k vědě [online]. 2009–2012 [cit. 2015-10-18]. Dostupné z: http://registrace.otevrenaveda.cz/staze/nabidka-stazi-pro-studenty/?cPage=0&a02=0&a12=9&a07=

[obr.] Acker-Schmalwand. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2015-10-04 [cit. 2015-11-06]. Dostupné z: https://de.wikipedia.org/wiki/Acker-Schmalwand

 

Napsat komentář