Studentské bádání

Díl 1. „Oč tu běží?“

Úvodní slovo profesorky Hany Ševčíkové

Vážení čtenáři,

začíná nám školní rok, doba, kdy se budou opět studenti a pedagogové vzájemně utvrzovat v tom, že člověk je nejdokonalejším a nechytřejším zvířetem. Jako učitelka bych měla být o lidské nadřazenosti hluboce přesvědčena, přesto o ní často pochybuji. Důvodem však jsou málokdy chybějící znalosti studentů o valenčním stavu křemíku.
Stačí si zapnout libovolný sdělovací prostředek a marně hledám odpověď na otázku, zda by podobných činů byla schopna zvířata. V jedné části Země lidé hladoví, v jiné zaorávají úrodu, u severních sousedů dokonce jídlo kvůli nevyhovující nálepce zakopávají pod zem. Zvířecí říše je prý krutá, přesto nevím o tom, že by naši němí souputníci na pozemské pouti páchali genocidy a využívali veškerých svých schopnosti a umu k vraždění bez důvodu.

Jsme přesyceni informacemi, ale často nedokážeme v jejich záplavě najít ty nejpodstatnější a zásadní. Věříme reklamám, které slibují, že se nikdy nezpotíme, nepřibereme, nezestárneme a nezemřeme. V záplavě bizarností a absurdit si hluboce vážím těch, kteří dokazují, že Homo sapiens je opravdu rozumný a nebojí se používat onen mohutně rozbrázděný orgán ve své lebce. Mnoho z nich navštěvuje Slovanské gymnázium a účastní se soutěží, ve kterých někdy úspěšněji, jindy méně úspěšně reprezentují naši školu. Všem bych přála prvenství, což bohužel není možné, přesto mají můj obdiv za to, že si sami dokáží vyhledat problém, zamyslet se nad ním, ponořit se do jeho zkoumání a provést náležitý výzkum.

Věřím, že takovýchto hloubavých studentů máme na škole většinu a ráda bych je jménem celého pedagogického sboru podpořila v jejich úsilí poznat nepoznané a rozšířit své i cizí obzory. Každoročně mohou své výsledky prezentovat na mnoha přehlídkách, konferencích a soutěžích. Za přírodovědce bych zmínila například projekty Badatel a Věda je zábava, kterých se letos zúčastnilo několik studentů Slovanského gymnázia. Ještě větší variabilitu výběru témat nabízí prestižní Středoškolská odborná činnost, kde letos slavili studenti naší školy mimořádné úspěchy. Přestože se vám nepodaří najít elixír nesmrtelnosti, můžete účastí v podobných projektech jen získat – zjistíte, jestli je práce vědce to, co by vás jednou mohlo naplňovat, poznáte zajímavé vrstevníky a jejich práce. Ty nejúspěšnější čekají i věcné ceny a příslib zářné vědecké kariéry.

Věřím, že se velmi úspěšní spolužáci pro vás stanou inspirací, vydáte se v jejich šlépějích a dokážete sobě i okolí, že lidský mozek není jen náhodným shlukem buněk.

Příjemné počtení a bádání zdar,

Hana Ševčíková

 

Co mi přináší studentské vědecké projekty?

Tomáš Heger (SOČ v oborech zdravotnictví a chemie, účast na projektu Badatel a na zahraniční konferenci):

„Rád bych zdůraznil především praktické zkušenosti, které student získá. Hlavně to, domnívám se, by mělo být přínosem, ať už se jedná o práci se speciálními softwary, vědecké metody zkoumání nebo psaný výstup projektu,” poznamenal Tomáš a dále dodává, že mu jeho projekty rozšířily obzory a pomohly ujasnit si, kam po gymnáziu dále směřovat. “Když jsem četl nějaký článek nebo studii o něčem, co mě zajímá, nedokázal jsem si přesně představit, jak takový výzkum probíhá. Nyní jsem nahlédl pod ruce vědců a mohl si i sám vybrané metody vyzkoušet. Bylo to opravdu obohacující a díky tomu už vím, že bych se chtěl podobnému výzkumu později věnovat profesně.“

 

Martin, Marek, já
Zleva: Marek Janka, Martin Vondrák, Tomáš Heger

Martin Vondrák (SOČ v oborech matematika a chemie, účast na projektu Badatel a na zahraničních konferencích):

„Oproti Tomášovi, veškeré mé SOČky byly teoretického rázu, proto nemůžu říct, že jsem nasbíral zkušenosti v laboratoři. Práce z matematiky mi ukázala, že klasické výpočty, které se v běžných hodinách na střední učí, jsou jen těžko aplikovatelné do běžné praxe. Místo tohoto přístupu člověk musí změnit celkově své matematické uvažování a přejít z klasických čísel, kdy výsledek je jasně daný, do situací, kde výsledek je správný jen s jistou pravděpodobností.

Za tři roky věnované statistice pochopil, že se normálnímu člověku zdá statistický přístup méně atraktivní, než to, co ve škole běžně počítá. Proto jsem rád, že jsem si tuto iluzi mohl vyvrátit a dostal jsem šanci poznat, že statistika je jeden z nejdůležitějších nástrojů matematiky, tedy nejen v moderní vědě. V chemii je zase úsměvné, že jsem ani jednou nevešel do laboratoře a opět vše prováděl na počítači, což je opět přístup, který se na střední škole ani zdaleka neučí.

Pokud bych se měl zmínit obecně, co mi SOČ dala, je to schopnost si sednou a napsat písemnou práci, se kterou se student normálně setká až u bakalářského studia a umět argumentovat ve vědecké sféře. Poznal jsem také velký počet nových lidí, ať už z řad studentů nebo vysokoškolských profesorů,“ popsal své zážitky ze Středoškolské odborné činnosti Martin.

Jan Navrátil při práci na své SOČ ve školní laboratoři
Jan Navrátil při práci na své SOČ ve školní laboratoři

Jan Navrátil (SOČ v oboru chemie):

„Abych neopakoval už výše zmíněné, přidám pár vlastních postřehů. Nejvíce bych chtěl zdůraznit změnu pohledu na celou chemii. Po příchodu ze základky jsem měl pocit, že velkou část chemie už ovládám a dále už budu pouze prohlubovat své znalosti. Mou domněnku mi vyvrátila hned první doporučená kniha. Spousta pojmů byla pro mě zcela nových, takže mě stálo spoustu úsilí danou problematiku pochopit. Zároveň mě to ale i bavilo, protože jsem se zamýšlel nad neobvyklým problémem ve svém obvyklém oboru. O to záživnější pak bylo zkoumání a čekání na výsledky během samotné práce. Jedná se o nepopsatelný, vzrušující pocit, který může pochopit pouze ten, kdo už jej někdy zažil. Vřele doporučuji!

Zajímavostí soutěže SOČ je také fakt, že soupeři z jednoho kola se pro Vás stávají spojenci v dalším kole, protože reprezentují stejnou oblast jako Vy. V krajském kole už mi bylo téměř jedno, jestli zvítězím já anebo Tom s Martinem. Samozřejmě jsem chtěl být (jako většina lidí) nejlepší, ale z jejich vítězství jsem měl také obrovskou radost. Vždyť zvítězili mí kamarádi a současně reprezentanti Slovanu – mé školy!

Ale abych Vás dále neunavoval, přidám už jen pár krátkých argumentů. Nepopsatelné bylo nadšení všech chemiků na Slovanu, kteří byli rádi za můj zájem, a určitě byli také rádi, že jsem jim oprášil některé už dlouho nepoužité přístroje. Pokaždé se mi snažili fyzicky anebo aspoň morálně pomoci. Po těchto zkušenostech už jsem se na ně prostě nemohl dívat jen jako na tyrany, kteří nás zásobují písemnými pracemi. Další odměnou mi byl zájem a obdiv spolužáků i ostatních kantorů za to, že jsem schopen i ve svém volném čase dělat něco „navíc“ do školy. Zdaleka ne poslední výhodou je možnost psát práci SOČ místo seminární práce – o tomto je ale vhodné si zjistit více informací přímo u konkrétních vyučujících.

Všem odvážlivcům přeju hodně štěstí a úspěchů.“

Veronika Górová (účast na projektu Badatel):

„Dělala jsem pouze seminární práci, přesto jsem za tuto zkušenost velice ráda. Díky této drobné úloze jsem se dostala do laboratoře na katedře Analytické chemie, kde jsem měla možnost provést několik sérií měření, vyzkoušet si některé přístroje a také pracovat se vzorky, které jsem si připravila.

Podle mého názoru je velice důležité mít nejen teoretické základy školy, ale také být schopen aplikovat principy do praxe a samostatně vymyslet řešení v oblasti našeho zájmu. Proto je velice přínosná jakákoliv vlastní iniciativa, ať už jde o čtení studií, článků, navštěvování seminářů nebo práce na vlastní SOČ. V každém případě je to dobře využitý čas a zkušenosti z něj získané dříve či později zúročíme. Nejdůležitější je, aby nás věda bavila, protože věda je především užitečná zábava.“

Bližší informace k studentským vědeckým projektům

„PROJEKT BADATEL

  • nabízí středoškolským studentům bezplatnou možnost stát se součástí špičkových vědeckých týmů
  • nabízí radost z vědy, ale nic víc (peníze, prominutí přijímacích zkoušek na univerzitu, atd.)
  • základním kamenem je dobrovolná práce bez jakýchkoliv formálních omezení a byrokracie
  • staví na motivaci, nikoli na IQ, předchozích dobrých výsledcích, nebo výsledcích nějakého testu
  • umožňuje úspěšným studentům prezentovat své výsledky na seminářích, konferencích, v soutěžích nebo v časopisech a také navazovat kontakty a přátelství.“ [1]

Letos je to 10. ročník, Badatel má kulatiny! Více informací o tomto projektu na www.badatel.upol.cz. Zde naleznete i konkrétní výzkumy, do kterých je možné se zapojit. Do Badatele se přihlásíte přímo u supervizora, který vede práci na konkrétním projektu (viz Databáze výzkumných projektů na webu Badatele), tak, že ho kontaktujete mailem a domluvíte si s ním schůzku. Pak, jak se bude termín blížit, zbývá jen přihlásit se na konferenci, kde odprezentujete kolegům, na čem jste pracovali a co jste zjistili. Pokud se s prací hodláte účastnit pouze této konference, postačí jen abstrakt náplně Vaší vědecké činnosti a prezentace o ní. Nemusíte tedy psát odbornou práci a můžete pouze využít možnosti získat zkušenosti vědeckého pracovníka.

VĚDA JE ZÁBAVA

Opět kulatiny – Badatel a Věda je zábava stárnou stejně rychle, letos to bude nejspíš velkolepé! Podrobné informace naleznete na webu www.vedajezabava.upol.cz. Zde pro Vás vypíšeme to nejdůležitější. Jedná se především o soutěž školních kolektivů, takže pokud nemáte dost kuráže pracovat sami (ideální na SOČ nebo Badatele) nebo ve dvojici, tento projekt by pro Vás mohl být ideální. Letošní téma zní  „Člověk a zdraví – Výživa lidstva“ a je možné se přihlásit do 30. 9. 2015. Na vypracování psané odborné práce mají studenti čas do března 2016, kdy ji musejí odevzdat. Samotná konference proběhne v květnu 2015. Na webu Věda je zábava naleznete také mnoho inspirace pro Váš případný projekt, a to v manuálu k této soutěži [2].

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

SOČ si klade na studenty bezesporu nejvyšší nároky ze všech zde zmiňovaných studentských vědeckých projektů. Dle názoru mnohých je proto možné nasbírat zde nejvíce zkušeností, avšak to záleží na dalších faktorech. Velký důraz je kladen na výstup Vaší práce ve formě písemné, avšak i ve formě mluveného projevu. Výhodou je prakticky neomezená svoboda volby, čím se budete zabývat. Ideální je pracovat jako jednotlivec, případně jako dvojice. Důležité však se myslet na to, že práce ve dvojici s sebou přináší vyjma kamarádské podpory také mnoho komplikací, které je nutné po takovém rozhodnutí překonat. Více informací na www.soc.cz. Zde naleznete ke stažení brožuru letošního ročníku s popisem soutěžních oborů, vzory úvodních stran, archiv výsledků a prací z minulých ročníků, „návod“ pro psaní SOČ a mnoho dalšího.

Rámcový harmonogram 38. ročníku Středoškolské odborné činnosti [3]

ŠKOLNÍ PŘEHLÍDKY                       únor–březen 2016

OKRESNÍ PŘEHLÍDKY                    březen–duben 2016

KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY                    duben–13. květen 2016

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA              17.–19. 6. 2016,

Hradec Králové, Hradební 1083

(SPŠ, SOŠ A SOU)

 

Závěrem…

Naskytla se Vám možnost dozvědět se něco více o projektech Badatel, Věda je zábava a Středoškolská odborná činnost a my srdečně doufáme, že se najde mnoho zájemců, kteří se nebudou bát dělat vědu. Věřte, že se Vám to nesčetněkrát vrátí a získáte zajímavé zkušenosti a poznáte nové lidi. Můžete si vybrat svůj projekt podle časové náročnosti, nabízeného tématu, počtu řešitelů nebo také požadavků na výstupní formu. Jde pouze o to si to vyzkoušet a nebát se zkusit něco nového, důležité je odhodlání a nadšení, zbytek se nějak vyvine ;-).

Pokud máte nějaké dotazy, je možné se s nimi obrátit na profesorku Hanu Ševčíkovou, koordinátorku SOČ a přírodovědných studentských projektů na naší škole.

Reference:

[1]       Projekt Badatel. UNIVERZITA PALACKÉHO. Badatel [online]. 2015 [cit. 2015-08-30]. Dostupné z: http://badatel.upol.cz/

[2]       UNIVERZITA PALACKÉHO. Věda je zábava [online]. 2015 [cit. 2015-08-30]. Dostupné z: http://www.vedajezabava.upol.cz/

[3]       Rámcový harmonogram 38. ročníku SOČ. Středoškolská odborná činnost – SOČ [online]. 2015 [cit. 2015-08-30]. Dostupné z: http://www.soc.cz/ramcovy-harmonogram-33-rocniku-soc

Napsat komentář