Cyklus Osobnosti české vědy: Václav Pačes

prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c.

Václav Pačes [2]
Václav Pačes [2]

V souvislosti s cyklem přednášek význačných osobností v Pevnosti poznání se S-Tisk rozhodl přiblížit vám postupně jednotlivé hosty, kteří za námi přijedou. Minulý školní rok nás navštívila profesorka Helena Illnerová, jejíž přednáška podnítila vznik letošního přednáškového cyklu v podobném duchu. A právě tento měsíc, 4. 11. 2015 v 10 h., jako první osobnost tohoto roku přednášel profesor Václav Pačes. Zde vám o něm přinášíme několik informací. Zde i odkaz na záznam z přednášky!

(Pokračování textu…)

Celý článek

Kvantová biologie?!

Díl 2. „Vytunelované mutace“

 

Pojem „mutace“ máte nejspíš spojený s rakovinným bujením. Obecně řečeno, jedná se o změny ve struktuře DNA (její nukleotidové sekvenci) vyvolané různým způsobem, např. působením mutagenní chemikálie, chybami v replikaci DNA, fyzikálními podněty jako je UV nebo Röntgenovo záření aj. Existuje mnoho druhů mutací a dle jejich charakteru a místa, kde se nachází, mohou mít různý dopad na buňku, jejíž DNA danou mutaci obsahuje. Někdy je taková změna v „kódu života“ neslučitelná s další existencí organismu, často však nemá žádný patrný vliv, nebo dokonce může buňka z jisté mutace těžit a získat tak evoluční výhodu, kterou předá další generaci. Tohle by bylo téma, kterému by nestačilo věnovat pouhý jeden článek, podívejme se tedy pouze na jeho určitou oblast. S rozvojem kvantové fyziky přišla na svět podivná myšlenka (jak jinak, že?), a to jest, že by taková mutace mohla být způsobena protunelováním protonu z jedné dusíkaté báze vodíkového můstku na bázi protější*. Není to úchvatná představa?

(Pokračování textu…)

Celý článek